Terapiapaja Tampere toimintaterapia

Terapiapaja on yksityisten toiminta-, ja puheterapeuttien muodostama yhteisö,
jonka terapeutit työskentelevät lasten, nuorten  sekä aikuisten yksilö- ja ryhmäterapian
parissa. Sijaitsemme Tampereen keskustassa, hyvien yhteyksien päässä. Käytössämme
on 400 neliömetrin tilat monipuolisine  välineistöineen. Pajalta löytyy myös terapiasovelluksiin keskittyvä Outloud Oy.

TERVETULOA TERAPIAPAJALLE

TERAPIAPAJA

 

Terapiapalvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja aikuisten itsenäistä selviytymistä arjessa niin kotona, työssä kuin oppimisessa. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta perustuen asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen sekä asiakkaille tärkeiden toimintojen käyttöön.

Puheterapia

Terapiapajalla puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Etsimme jokaisen asiakkaamme kohdalla yksilöllisen ratkaisun ongelmaan.

 

Terapeutit

Juha Kauppila

Toimintaterapeutti, Terel Oy

Toimintaterapeuttina minulla on pitkäaikainen kokemus aikuisten ja lasten terapiatyöstä sekä apuvälineiden suunnittelusta ja soveltamisesta monivammaisille asiakkaille. Työskentelen muun muassa liikuntavammaisten, neuropsykiatristen, käyttäytymishäiriöisten ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa.

 

Yksilöterapian lisäksi tarjoan ryhmätoimintaterapiaa ja monimuototerapiaa. Toimintaterapia-musiikkiterapiaryhmät järjestetään yhdessä Sinivireen kanssa ja toimintaterapia-puheterapiaryhmät Outloud Oy:n kanssa. Käytössäni on laaja valikoima terapiamateriaalia verstas- ja elektroniikkatyöskentelyyn sekä tietokonesovelluksia kuntoutukseen. Minulla on myös monen vuoden kokemus musiikin soveltamisesta asiakkaille ja erityisryhmille.

 

Yritykseni Terel Oy on toiminut vuodesta 1995 Terapiapajalla tarjoten toimintaterapiapalveluja sekä erikoisapuvälineratkaisuja.

Juha Kauppila Terel Oy toimintaterapia Tampere
Päivi Rantala toimintaterapia Tampere

Päivi Rantala

Toimintaterapeutti, erikoistoimintaterapeutti

Olen erikoistunut lasten ja nuorten toimintaterapiaan,  käytän työssäni Sensorisen  integraatioterapiakoulutuksen  ja Sensory Integration and Praxis  -testi- ja terapiakoulutuksen antamaa tietoa lapsen kehityksen tukemisessa ja edistämisessä. 

 

Lisäksi olen täydentänyt ammattitaitoani psykologian perusopinnoilla.  Myös vuosittaiset täydennysopinnot päivittävät osaamistani lasten terapiassa.  Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus on kohdallani voimassa.

web-v-ulla.jpg

Ulla Sergejeff

Puheterapeutti

Olen työskennellyt Tampereen kaupungilla, Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja yksityisenä puheterapeuttina 20 vuotta. Vuonna 2013 perustimme Outloud Oy:n, joka tarjoaa puheterapiapalveluja ja koulutuksia, sekä tuottaa sovelluksia kuntoutuksen tueksi. 

Koko työurani olen saanut työskennellä kuulovammaisten lasten sekä puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä käyttävien asiakkaiden kanssa. 

 

Minulla on voimassa oleva terapiasopimus KELA:n kanssa. Kuntoutus voi tapahtua KELAn kustantamana, mikäli täytät vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeuttavat kriteerit. Asiakkaalla pitää olla hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma terapian osalta.

Toimintaterapeutti, Toimintaterapia Mari

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 1998 ja työkokemusta minulle on kertynyt lasten toimintaterapiasta yksityisellä sektorilla ja julkisessa terveydenhuollossa (mm Tampereen kaupunki ja TAYS).  Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa moniammatillisessa työryhmässä viimeksi lasten psykiatrialla.


Olen aloittanut ammatinharjoittajana Terapiapajalla syksyllä 2020. Yritykseni palveluina on tällä hetkellä terapia- ja arviointijaksot sekä arviointiin ja kuntoutussuunnitelmaan liittyvät konsultaatiopalvelut. Toisen työsuhteen vuoksi en osallistunut viimeisimpään KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukseen, joten KELAn sopimusta palveluntuottajana minulla ei tällä hetkellä ole.

Voin ottaa asiakkaita kuntien ja vakuutusyhtiön lähettämänä tai itse maksavana.


Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus on antanut minulle uusia välineitä lasten kehityksellisten haasteiden kuntouttamiseen. Yhdistän tähän pitkää kokemustani oppimisvaikeuksista, neuropsykiatrisista haasteista sekä perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Toimintaterapeuttina leikki on tärkein työvälineeni. Minulle tärkeää on myös kuvien käyttö kommunikaation ja toiminnan jäsentämisen apuvälineenä.

Annariikka Piiroinen

Työnohjaaja, Puheterapeutti

Puheterapeuttina olen toiminut kaikkiaan yli 20 vuotta ja olen yksi Outloudin puheterapeuteista. Osaamistani olen täydentänyt vuosien varrella erilaisilla lyhyillä ammatillisilla koulutuksilla sekä opiskellut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja työnohjaajaksi (STOry).
Työnohjaus on oman työn ja työroolin tutkimista, omien tunteiden, kokemusten ja työhyvinvoinnin pohtimista. Ohjaus perustuu dialogisuuteen ja ohjattavien omiin oivalluksiin. Se on luottamuksellinen ja tavoitteellinen prosessi. Viitekehykseni on voimavarakeskeinen ja systeeminen. Ohjaajana olen rauhallinen ja hyväksyvä kuuntelija, joka antaa tilaa ohjattavien omille prosesseille. Käytän myös erilaisia toiminnallisia keinoja syventääkseni ja laajentaakseni ohjattavien ymmärrystä. Annan yksilö- ja ryhmätyönohjausta sekä vastaanotolla Terapiapajalla, asiakkaan omissa tiloissa että etäyhteydellä.

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina lasten parissa 15 vuotta. Työkokemusta on kertynyt eniten yksityisen puolen terapioiden tekemisestä. Jonkin verran kokemusta löytyy myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työkentältä. Olen ollut mukana myös Kelan "Nepsy-lasten" perheille suunnatussa Laku - perhekuntoutushankkeessa . Kokemusta on siis sekä terapioiden tekemisestä että arvioinneista kuten myös työskentelystä moniammatillisessa tiimissä. 

 

Olen erikoistunut Sensorisen integraation terapiaan ja nautin työstäni lasten ja heidän lähipiiriensä parissa.

IMG_20200903_173841.jpg

Eveliina Zegblah

Toimintaterapeutti

Mari Halttula-Kalajainen

 

OUTLOUD OY

Puheterapia-alan palvelut, sovellukset ja koulutukset

Outloud Oy on terveydenhuollon ja erityisesti puheterapia-alan palveluihin ja sovelluksiin keskittyvä yritys. Outloud Oy:n on perustanut Terapiapajan puheterapeutti Ulla Sergejeff vastauksena omiin ja kollegoidensa tarpeisiin. Sergejeff oivalsi, että hän voisi itse ryhtyä tuottamaan puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointilaitteiden käytön koulutusta koko ammattihenkilöstölle. Pian Outloudissa ryhdyttiin myös yhdessä ohjelmistokehityksen ammattilaisten kanssa tekemään sovelluksia äänenkäytön ja äänentuoton kuntoutukseen.

Outloudin tuotantoa ovat erilaiset ääniohjattavat pelit, joita on ladattavissa sovelluskaupoissa iOS- ja Android-laitteille. Pelejä voidaan käyttää terapiassa tai kotona äänen tuottamisen motivointiin hauskalla ja uudella tavalla. Yksi suosituimmista sovelluksista on Outloud Ajastin, joka tarjoaa helpon ja motivoivan tavan ajastaa lapselle hankalia tilanteita.

Outloud järjestää koulutusta mm. Grid2-, TAIKE- ja GoTalkNOW-kommunikointisovellusten käyttöön. Terapiapajan tiloissa pidetään myös yhteistyökumppaneiden kanssa kaikille avoimia ilmaisia workshop-iltoja erilaisilla teemoilla. Aihepiireinä ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot, tietokoneen käyttö katseohjauksella, puheohjauksen mahdollisuudet, robotiikka ja paljon muuta. Tuleviin koulutuksiin ja sovelluksiin voi tutustua verkkosivuilla www.outloud.fi ja www.outloudapps.com.

 

Outloud Oy

Pinninkatu 47, 2.krs
33100 Tampere

https://www.outloud.fi/

044 5254376

  • Facebook
  • Instagram
IMG-0026.PNG
Yhteystiedot ja laskutusosoite

Terapiapaja /

Pirkanmaan Toimintaterapiakumppanit Ay

Pinninkatu 47, 2.krs
33100 Tampere

Y-tunnus 0872396-7

 
 

juha kauppila

Toimintaterapeutti

0500 736 245
juha.kauppila@terel.fi
Terel Oy
Y-tunnus 0912444-8

päivi rantala

Toimintaterapeutti

0400 667 632
toiminta.paivirantala@outlook.com
Y-tunnus 11429910

ANNARIIKKA PIIROINEN

Työnohjaaja, Puheterapeutti

Kelan kumppani ja Valviran hyväksymä

Terapiasopimus Kelan kanssa

Kuntoutus voi tapahtua KELAn kustantamana, mikäli täytät vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeuttavat kriteerit. Asiakkaalla tulee olla hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma terapian osalta.

Tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta tääl.

Noudatamme terapioissamme Kelan terapian palvelukuvausta.

Pätevä henkilöstö

 

Terapiapajan terapeutit ovat Valviran hyväksymiä ja valvomia terveydenhuollon palveluiden yksityisiä tuottajia. Työntekijämme ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden pätevyyden voi varmistaa JulkiTerhikki-palvelusta.

ulla sergejeff

Puheterapeutti

044 525 4376
ulla.sergejeff@outloud.fi
Outloud Oy
www.outloud.fi
Y-tunnus 1563390-0

Eveliina Zegblah

Toimintaterapeutti

0400 681889

eveliina.zegblah@gmail.com

​Y-tunnus 2948652-6

Mari Halttula-Kalajainen

Toimintaterapeutti

0400578794

Toimintaterapia Mari

mari.halttulakalajainen@gmail.com

Y-tunnus 2794768-3