top of page
Terapiapaja Tampere toimintaterapia

Terapiapaja on yksityisten toiminta-, ja puheterapeuttien muodostama yhteisö,
jonka terapeutit työskentelevät lasten, nuorten sekä aikuisten yksilö- ja ryhmäterapian
parissa. Sijaitsemme Tampereen keskustassa, hyvien yhteyksien päässä. Käytössämme
on 400 neliömetrin tilat monipuolisine  välineistöineen. Toistaiseksi tiloissamme ei ole käynyt eläimiä. Avustajakoirat ovat kuitenkin tervetulleita omistajiensa kanssa.

TERVETULOA TERAPIAPAJALLE

TERAPIAPAJA

Terapiapaja: Service

Terapiapalvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja aikuisten itsenäistä selviytymistä arjessa niin kotona, työssä kuin oppimisessa. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta perustuen asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen sekä asiakkaille tärkeiden toimintojen käyttöön.

Puheterapia

Terapiapajalla puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Etsimme jokaisen asiakkaamme kohdalla yksilöllisen ratkaisun ongelmaan.

Terapiapaja: TeamMember

Terapeutit

Juha Kauppila

Toimintaterapeutti, Terel Oy

Juha Kauppilalla on yli 25 vuoden kokemus toimintaterapeuttina. Terapiassa minulle on hyvin tärkeää
yhteistyö kodin, koulun ja muiden terapeuttien ja hoitotahon kanssa. Yhdessä asiakkaan kanssa haluan
saada elämän toimimaan paremmin.
Olen erikoistunut teknisten laitteiden hyödyntämiseen (ins. koulutus) varsinkin liikuntavammaisille
asiakkaille.
Lisäkoulutuksina minulla on neuropsykiatrinen ydintaitovalmentajatutkinto ja monenlaisia pienempiä
lisäkoulutuksia (tunnesäätely-ja aggr. hallinta, SI- perusvalmius, toiminnanohjaus, musiikkiterapia)
Kohderyhmä lapset, nuoret, aikuiset
Kielitaito, suomi, ruotsi, englanti
Aac-taidot (kuvakommunikaatio)
Terapian toteuttamispaikka: Kotona, koulussa, vastaanotolla
Terapiassa hyödynnettävät laitteet: Monipuoliset välineet liikunta-ja monivammaisten kommunikointiin ja
aktivointiin (painikkeet, kommunikaattorit, tukivarret, erikoispöydät, tietokoneet ja sovittimet). Terapiasali
jossa SI-välineet ja monipuolinen kalustus. Terapiaverstas, jossa monipuolinen varustus.
Jonotilanne: Täynnä
Toimitiloissa ei ole eläimiä
Kunnat: Tampere, Ylöjärvi, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä, Akaa, Orivesi.

Juha Kauppila Terel Oy toimintaterapia Tampere
heinimaija.jpg

Heini-Maija Toivonen

Toimintaterapeutti

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2005. Olen työskennellyt ensin perusterveydenhuollossa tehden töitä sekä aikuis- että lapsiasiakkaiden kanssa ja kerryttänyt työkokemusta pääasiassa lasten toimintaterapia-arvioita tehden sekä toteuttaen lyhyitä terapiajaksoja. Olen siirtynyt vuonna 2010 yksityissektorille ja tehnyt pääasiassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta siitä lähtien. 

Olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi vuonna 2015. Valmennuksia en ole tehnyt, mutta käytän opinnoissa oppimiani työtapoja asiakastyössä. Olen myös suorittanut SOS Feeding -koulutuksen, jonka viitekehystä käytän työssäni asiakkaiden kanssa, joilla on syömisen liittyviä haasteita. 

Teen pääasiassa töitä lasten ja nuorten kanssa, erityisesti minulla on kokemusta asiakkaista, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. 


Kielitaito suomi ja englanti. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot: kuvat ja tukiviittomien alkeet.

Toteutan terapiaa sekä vastaanotolla että asiakkaiden arkiympäristöissä, kuten kotona, päiväkodeissa ja kouluissa.

Tällä hetkellä asiakaspaikat ovat täynnä, loppukeväästä 2023 vapautunee paikkoja.

web-v-ulla.jpg

Ulla Sergejeff

Puheterapeutti

Olen työskennellyt Tampereen kaupungilla, Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja yksityisenä puheterapeuttina 20 vuotta. Vuonna 2013 perustimme Outloud Oy:n, joka tarjoaa puheterapiapalveluja ja koulutuksia, sekä tuottaa sovelluksia kuntoutuksen tueksi. 

Koko työurani olen saanut työskennellä kuulovammaisten lasten sekä puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä käyttävien asiakkaiden kanssa. 

 

Minulla on voimassa oleva terapiasopimus KELA:n kanssa. Kuntoutus voi tapahtua KELAn kustantamana, mikäli täytät vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeuttavat kriteerit. Asiakkaalla pitää olla hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma terapian osalta.

IMG_20200903_173841.jpg

Eveliina Zegblah

Toimintaterapeutti

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina lasten parissa 17 vuotta. Työkokemusta on kertynyt eniten yksityisen puolen terapioiden tekemisestä. Jonkin verran kokemusta löytyy myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työkentältä. Olen ollut mukana myös Kelan "Nepsy-lasten" perheille suunnatussa Laku - perhekuntoutushankkeessa. Kokemusta on siis sekä terapioiden tekemisestä että arvioinneista kuten myös työskentelystä moniammatillisessa tiimissä. 

 

Olen erikoistunut Sensorisen integraation terapiaan. Sensorisen integraation terapian toteuttamiseksi standardien mukaiset tilat ja välineet löytyvät vastaanotolta. Minulla on paljon kokemusta työskentelystä autismin kirjon ja adhd-asiakkaiden ja heidän perheidensä parista. Toteutan terapiaa tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta katsoen joko vastaanotolla, koulussa, päiväkodissa tai kodissa. Olen täydentänyt ja täydennän osaamistani jatkossakin vuotuisten koulutusten kautta.

 

Näen varhaisen puuttumisen sydämen asiana ja teen mielelläni töitä jo ihan pienten lasten ja heidän perheidensä/lähipiiriensä kanssa. Puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä käytän työssäni tarpeen mukaan kuvia. Terapiatyötä teen suomen kielellä.

 

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus on kohdallani voimassa. 

 

Asiakaspaikat ovat tällä hetkellä täynnä. Mahdollisesti vapautuvista asiakaspaikoista voit kysellä sähköpostilla tai puhelimitse.

Toimintaterapeutti, Toimintaterapia Mari

Olen toiminut lasten toimintaterapeuttina perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla. Minulla on kokemusta moniammatillisista työryhmistä, arviointityöstä sekä terapiatyöstä. Olen toiminut ammatinharjoittajana v 2020 lähtien ja olen KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Voin myös ottaa asiakkaita palvelusetelillä.

Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus on antanut minulle uusia välineitä lasten kehityksellisten haasteiden kuntouttamiseen. Yhdistän tähän kokemustani oppimisvaikeuksista, neuropsykiatrisista haasteista sekä perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Teen toimintaterapiaa suomen kielellä ja käytän puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja (kuvat, tukiviittomat) kommunikaation ja toiminnan jäsentämisen apuvälineinä. Teen pääosin SI-terapiaa vastaanottotiloissa, mutta teen myös kuntoutussuunnitelman mukaiset koti-/päiväkoti-/koulukäynnit. Työtäni tukee säännöllinen työnohjaus.

Tällä hetkellä asiakaspaikkani ovat täynnä, mutta mahdollisia vapautuvia paikkoja voi kysyä loppukeväästä -23.

Annariikka Piiroinen

Työnohjaaja, Puheterapeutti

Puheterapeuttina olen toiminut kaikkiaan yli 20 vuotta ja olen yksi Outloudin puheterapeuteista. Osaamistani olen täydentänyt vuosien varrella erilaisilla lyhyillä ammatillisilla koulutuksilla sekä opiskellut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja työnohjaajaksi (STOry).
Työnohjaus on oman työn ja työroolin tutkimista, omien tunteiden, kokemusten ja työhyvinvoinnin pohtimista. Ohjaus perustuu dialogisuuteen ja ohjattavien omiin oivalluksiin. Se on luottamuksellinen ja tavoitteellinen prosessi. Viitekehykseni on voimavarakeskeinen ja systeeminen. Ohjaajana olen rauhallinen ja hyväksyvä kuuntelija, joka antaa tilaa ohjattavien omille prosesseille. Käytän myös erilaisia toiminnallisia keinoja syventääkseni ja laajentaakseni ohjattavien ymmärrystä. Annan yksilö- ja ryhmätyönohjausta sekä vastaanotolla Terapiapajalla, asiakkaan omissa tiloissa että etäyhteydellä.

Mari Halttula-Kalajainen

Outoud Oy

OUTLOUD OY

Puheterapia-alan palvelut, sovellukset ja koulutukset

Outloud Oy on terveydenhuollon ja erityisesti puheterapia-alan palveluihin ja sovelluksiin keskittyvä yritys. Outloud Oy:n on perustanut Terapiapajan puheterapeutti Ulla Sergejeff vastauksena omiin ja kollegoidensa tarpeisiin. Sergejeff oivalsi, että hän voisi itse ryhtyä tuottamaan puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointilaitteiden käytön koulutusta koko ammattihenkilöstölle. Pian Outloudissa ryhdyttiin myös yhdessä ohjelmistokehityksen ammattilaisten kanssa tekemään sovelluksia äänenkäytön ja äänentuoton kuntoutukseen.

Outloudin tuotantoa ovat erilaiset ääniohjattavat pelit, joita on ladattavissa sovelluskaupoissa iOS- ja Android-laitteille. Pelejä voidaan käyttää terapiassa tai kotona äänen tuottamisen motivointiin hauskalla ja uudella tavalla. Yksi suosituimmista sovelluksista on Outloud Ajastin, joka tarjoaa helpon ja motivoivan tavan ajastaa lapselle hankalia tilanteita.

Outloud järjestää koulutusta mm. Grid2-, TAIKE- ja GoTalkNOW-kommunikointisovellusten käyttöön. Terapiapajan tiloissa pidetään myös yhteistyökumppaneiden kanssa kaikille avoimia ilmaisia workshop-iltoja erilaisilla teemoilla. Aihepiireinä ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot, tietokoneen käyttö katseohjauksella, puheohjauksen mahdollisuudet, robotiikka ja paljon muuta. Tuleviin koulutuksiin ja sovelluksiin voi tutustua verkkosivuilla www.outloud.fi ja www.outloudapps.com.

 

Outloud Oy

Hatanpään Valtatie 34 A & B, 3.krs. 
33100 Tampere

https://www.outloud.fi/

044 5254376

  • Facebook
  • Instagram
IMG-0026.PNG
Yhteystiedot

juha kauppila

Toimintaterapeutti

0500 736 245
juha.kauppila@terel.fi
Terel Oy
Y-tunnus 0912444-8

HEINI-MAIJA TOIVONEN

Toimintaterapeutti

ANNARIIKKA PIIROINEN

Työnohjaaja, Puheterapeutti

Yhteystiedot terapeuteille

ulla sergejeff

Puheterapeutti

044 525 4376
ulla.sergejeff@outloud.fi
Outloud Oy
www.outloud.fi
Y-tunnus 1563390-0

Eveliina Zegblah

Toimintaterapeutti

0400 681889

eveliina.zegblah@gmail.com

​Y-tunnus 2948652-6

Mari Halttula-Kalajainen

Toimintaterapeutti

0400578794

Toimintaterapia Mari

mari.halttulakalajainen@gmail.com

Y-tunnus 2794768-3

Kelan kumppani ja Valviran hyväksymä

Terapiapajan terapeuteilla on on hankintasopimus puhe- ja toimintaterapiapalveluiden tuottamisesta Kelan keskisen vakuutuspiirin alueella. Toteutamme terapiapalveluita näissä kunnissa: 

Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi.

Terapiasopimus Kelan kanssa

Kuntoutus voi tapahtua KELAn kustantamana, mikäli täytät vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeuttavat kriteerit. Asiakkaalla tulee olla hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma terapian osalta.

Tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta tääl.

Noudatamme terapioissamme Kelan terapian palvelukuvausta.

Pätevä henkilöstö

 

Terapiapajan terapeutit ovat Valviran hyväksymiä ja valvomia terveydenhuollon palveluiden yksityisiä tuottajia. Työntekijämme ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden pätevyyden voi varmistaa JulkiTerhikki-palvelusta.

Yhteystiedot ja laskutusosoite

Tampereen Kuntoutuspaja osk

Hatanpään Valtatie 34 A ja B, 3.krs. 

33100 Tampere

 Y-tunnus: 3342446-7

bottom of page